전체메뉴 닫기
Цаг авах
Үзлэгийн цагийн хуваарь
Үзлэгийн цаг авах
Эмчилгээний тасгууд
Нарийн мэргэжлийн төв & тасаг хайх

Эмчилгээний төвүүд

Үзлэгийн тасгууд

Тасаг & эмч тус бүрээр хайх

Эмнэлгээр үйлчлүүлэх
Анхлан үйлчлүүлэгч
Амбулатори · яаралтай тусламж · эмнэлэгт хэвтэх

Амбулаторийн үзлэг

Яаралтай тусламж үзүүлэх

Эмнэлэгт хэвтэх / эмнэлгээс гарах

Давхруудын танилцуулга
Үйлчилгээний газрууд

B-1 давхар

1 давхар

2 давхар

3 давхар

Холбоо барих
Байршил

Маршрут / суудлын машинаар

Нийтийн тээврийн хэрэгслээр

Түгээмэл асуулт хариултууд (FAQ)
Төрсний дараах сувилалын төв
Эрүүл мэндийн мэдээллүүд
Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
Ча эмнэлгийн сошиал медиа
Эсэн мэнд амаржихын үндэс
Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэг
Эрүүл мэндийн шинжилгээний төв
Хөтөлбөр
Бидний тухай
Илсан Ча эмнэлэг

Эмнэлгийн танилцуулга

Хэтийн зорилго & Алсын хараа

Орчин үеийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

Глобал Ча эмнэлэг

Share

페이스북 블로그 카카오톡
Анхлан үйлчлүүлэгч

Амбулатори · яаралтай тусламж · эмнэлэгт хэвтэх

Давхруудын танилцуулга

Яаралтай түргэн тусламжийн үзлэгийн зааварчилгаа

 • Илсан Ча эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн үзлэгийн зааварчилгаа.
 • Илсан Ча эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн тасаг нь бага насны хүүхэд болон эмэгтэй
  өвчтөнүүдэд тусгайлан зориулсан тасаг юм.
 • Эмэгтэйчүүдийн тасгийн өвчтөн нь 24 цагийн турш үзлэг хийх боломжтой бөгөөд, бага насны хүүхдийн
  яаралтай түргэн тусламжийн өвчтөн нь шөнийн 11 цаг хүртэл үзлэг хийх боломжтой.
 • Энгийн насанд хүрсэн өвчтөн ч шөнийн 11 цаг хүртэл үзлэг хийх боломжтой.
 • Илсан Ча эмнэлэийн яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн утас : 031-782-8585(KOR)
 • Яаралтай түргэн тусламжийн үзлэг нь бүртгэлийн дарааллаар
  биш яаралтай тусламж даруй хэрэгтэй өвчтөний дарааллаар үйлчилнэ.
 • Илсан Ча эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн үзлэгийн зааварчилгаа.
 • Илсан Ча эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн тасаг нь бага насны хүүхэд болон эмэгтэй
  өвчтөнүүдэд тусгайлан зориулсан тасаг юм.
 • Эмэгтэйчүүдийн тасгийн өвчтөн нь 24 цагийн турш үзлэг хийх боломжтой бөгөөд, бага насны хүүхдийн
  яаралтай түргэн тусламжийн өвчтөн нь шөнийн 11 цаг хүртэл үзлэг хийх боломжтой.
 • Энгийн насанд хүрсэн өвчтөн ч шөнийн 11 цаг хүртэл үзлэг хийх боломжтой.
 • Илсан Ча эмнэлэийн яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн утас : 031-782-8585(KOR)
 • Яаралтай түргэн тусламжийн үзлэг нь бүртгэлийн дарааллаар
  биш яаралтай тусламж даруй хэрэгтэй өвчтөний дарааллаар үйлчилнэ.
Яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн үзлэгийн шат дараалал

STEP 1.  Бүртгэх болон өвчтнийг ангилах

Яаралтай түргэн тусламжийн бүртгэлийн цэгт үзлэг хийлгэх хүсэлтийн хуудас бөглөн бүртгүүлнэ.
Яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн сувилагчид үзлэгийн бүртгэлийн хуудсаа өгч, яаралтай түргэн тусламжийн тасагт ирсэн шалтгааны талаар дэлгэрэнгүй ярина.


STEP 2.  Үзлэг · шинжилгээ · эмчилгээ

Тухайн эмчид үзүүлж, шаардлагатай бол шинжилгээ болон эмчилгээ хийлгэнэ.


STEP 3.  Эмнэлэгээс гарах · эмнэлэгт хэвтэх

Яаралтай түргэн тусламжийн тасагт үзлэг, шинжилгээ болон эмчилгээ хийлгэж дуусвал эмнэлэгт хэвтэх эсвэл гарах шийдвэр гарна.


STEP 4.  Үзлэгийн төлбөр төлөх

Эмнэлэгээс гарах болон дараагийн үзлэгийн захиалга баталгаажсан тохиолдолд яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн бүртгэлийн цэгт очин үзлэгийн төлбөрөө төлж эмнэлэгээс гарах бичиг болон амбулаторын үзлэгийн захиалгын хуудсаа авна.


STEP 5.  Эмнэлэгээс гарах · эмнэлэгт хэвтэх

Эмнэлэгээс гарах бичгээ яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн сувилагчид өгсний дараа эмээ авч дараагийн үзлэгийн өдөр цаг болон гэртээ харих тохиолдолд анхаарах зүйлсийн талаар зөвөлгөө авсны дараа гэртээ харина уу. Эмнэлэгт хэвтэх шийдвэр гарсан тохиолдолд яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн эмч юмуу сувилагчаас эмнэлэгт хэвтэх шийдвэрийн бичиг авч яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн бүртгэлийн цэгт өгч эмнэлэгт хэвтэх ажиллагаа хийсний дараагаар эмнэлэгт хэвтэнэ үү.

Газрын зураг